خانه / سازه های مکانیکی

سازه های مکانیکی

ساخت پرس الکتریکی

عملکرد و کاربرد پرس الکتریکی پرس الکتریکی ماشینی است که بستر یا صفحه ای در قسمت پایینی خود جهت پرس ماده ای که در زیرش قرار گرفته است، دارد. عملکرد پرس الکتریکی با استفاده از اصل پاسکال معنا پیدا می کند که این اصل بیان می دارد که زمانی که …

بیشتر بخوانید »